INVESTOR CONTACT
Board Secretary:
YangCong
Address:
No.70 Xunyangjiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu, P.R.China
Phone:
0512-62399021
E-mail:
ir@tztek.com